ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 27 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019 του Δήμου Ηγουμενίτσας και του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 27 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ   1ο   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2019.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   2ο   Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   3ο   Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης για μίσθωση του Δημαρχιακού Μεγάρου του πρώην Δήμου Μαργαριτίου, με σκοπό την ίδρυση κέντρου ευγηρίας.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   4ο   Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 9Α έπειτα από την από 25-01-2015 αίτηση της Μάρκου Πανωραίας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   5ο   Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση της με αριθ. 103/2012 Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ηγουμενίτσας με θέμα «Έγκριση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   6ο   Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με τη λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα «ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   7ο   Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με τη λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα «ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   8ο   Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού Ε=5.987,42τ.μ. από το με αριθμό διανομής 425 τεμάχιο Αγροκτήματος Πλαταριάς έτους 1960 στην Τ.Κ. Πλαταριάς της Δ.Ε. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   9ο   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “Έργα υποδομής στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “Βελτίωση γηπέδου Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο   Περί επέκτασης δικτύου ΦΟΠ με πέντε (5) στύλους, μία (1) παροχή ΦΟΠ και επτά (7) φωτιστικά σώματα στην περιοχή Σκορπιώνας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο   Ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δήμου Ηγουμενίτσας 2019.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο   Παραχώρηση ειδικά διαμορφωμένου χώρου που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Πλαταριάς σε εθελοντή κτηνίατρο, για την πραγματοποίηση δωρεάν στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο   Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 15ο   Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 16ο   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Εργασιών/Υπηρεσιών.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 17ο   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *