ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00-ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή Επιχορηγήσεων- Αναμόρφωση   τεχνικού προγράμματος και προυπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

-Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος  & Παππά Ουρανία

Χρήση δημοτικής έκτασης στη θέση << ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ >> από την DIGEA.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία

Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων έτους 2018 για κάλυψη δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων .

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία

Αύξηση ωραρίου Σχολικής Καθαρίστριας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ .

Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 10/2018 απόφαση Δ.Σ.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία

Διαγραφές Οφειλών.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία

Δημοπράτηση έκτασης 515,03 τ.μ. στη θέση << Φυλάκιο Μαυρομάτη>> της Τ.Κ. Σαγιάδας για την λειτουργία Σταθμού Τηλεπικοινωνιών.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

Δημοπράτηση έκτασης 56 τ.μ. στον οικισμό της Τ.Κ. Κάτω ξεχώρου για τη λειτουργία Σταθμού Τηλεπικοινωνιών.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

Διαγραφές οφειλών ύδρευσης.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Σύσταση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου “Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών (περιοχή Λιάτσιλα)”.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

  1. Σύσταση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου “Συντήρηση – Βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας”.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πόλης Φιλιατών”

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Πλατάνου & Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δήμου Φιλιατών”

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Περί αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα της εργασίας “Καθαρισμός δρόμων από βλάστηση για μείωση κινδύνου πυρκαγιάς”

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Περί αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα της εργασίας “Συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου Δήμου Φιλιατών”

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” στον άξονα προτεραιότητας “Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης” με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ “

– Εισηγητής:  Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στη δράση 19.2.5 “Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα” Υποδράση 19.2.5.1 “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις” του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2014-2020

–  Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στη δράση 19.2.4 “Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές” Υποδράση 19.2.4.1 “Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας” του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2014-2020

–  Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στη δράση 19.2.4 “Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές” Υποδράση 19.2.4.5 “Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης” του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2014-2020

– Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων των ποσών σε οφειλέτες.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Φιλιατών”.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων Τ.Κ. Ραβενής”.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση δρόμου συνοικισμού Σαγιάδας

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αποχέτευση ομβρίων στην Τ.Κ. Πλαισίου”.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα Σαγιάδας”.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

πηγή:http://www.diavouleusi.gr/

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *