Απαλλαγη του Νομου Θεσπρωτιας απο την υποχρεωση καταβολης διοδιων στα Τυρια-Δηλωση Μαριου Κατση-Ποια ειναι η Διαδικασια

Απαλλαγή του Νομού Θεσπρωτίας για ΟΛΟΥΣ τους μόνιμους κατοίκους, τους επαγγελματίες τους ανέργους και ΑΜΕΑ, από την υποχρέωση καταβολής διοδίων στην ΤΥΡΙΑ! Με απόφαση του Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη με το ΦΕΚ Β´ 4156/2017 καθορίζονται οι όροι και οι λεπτομέρειες υλοποίησης της απόφασης. (Επισυνάπτονται φωτό).

Ως Θεσπρωτός βουλευτής, εκ μέρους όλων των συμπολιτών μου, εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Στην πρόσφατη επίσκεψη του άλλωστε στο ακριτικό Νομό μας, έδειξε την έμπρακτη συμπαράστασή του στα ζητήματα κρίσιμων και ανοικτών ζητημάτων όπως το λιμάνι και η εκπόνηση μελέτης για τη σύνδεση της Εγνατίας με το Μαυρομάτι και την παράκαμψη της πόλης της Ηγουμενίτσας.

Άρθρο 2
Διαδικασία
1. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω δικαιούχων και
των οχημάτων αυτών, δημιουργείται ηλεκτρονικός κα-
τάλογος μονίμων κατοίκων και δικαιούχων απαλλαγής.

2. Διατίθεται διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία οι
δικαιούχοι συμπληρώνουν σχετική αίτηση απαλλαγής
η οποία θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο και αριθμό
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του
φυσικού προσώπου που καταθέτει την αίτηση, επωνυ-
μία επιχείρησης εφόσον πρόκειται για εταιρικό όχημα,
στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγελματικής δρα-
στηριότητας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική περι-
οχή κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, αριθμοί
κυκλοφορίας των οχημάτων για τα οποία ζητείται η χο-
ρήγηση διέλευσης από τα διόδια και τα οποία πρέπει
να ανήκουν στην ιδιοκτησία του ανωτέρω φυσικού ή
νομικού προσώπου.

3. H αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογη-
τικά:
α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του
ενδιαφερόμενου.
β) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή/και άλλα φο-
ρολογικά στοιχεία μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, διά των
οποίων θα αποδεικνύεται η κύρια κατοικία ή η επαγ-
γελματική εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού
ή νομικού προσώπου.
γ) Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν στο
ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για τα οποία
ζητείται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
τελών διοδίων.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *